Sturing en regie in de zorg

Realiseren van verbetering en vernieuwing
21 mei 2021 in
Sturing en regie in de zorg
Teun Putter

Zorgbestuurders staan continu, en zeker vandaag de dag, voor de uitdaging hun organisatie verder te brengen. Het is interessant te zien welke principes, uitgangspunten en werkwijzen zij hierbij hanteren? Welke concepten zijn succesvol en hoe kun je als zorgbestuurder deze in je eigen organisatie implementeren? Welke teleurstellingen moet je zien te voorkomen? Uit het BrainProfs whitepaper ‘Sturing en regie in de zorg’ blijkt dat er bij diverse zorginstellingen een positieve koersverandering zichtbaar is, proactief en veelbelovend. Laat je door dit whitepaper inspireren voor de koers naar gedragen verandering met de focus op leiderschap, medewerkers en de klant.

De mondige klant

We zien in de zorgsector de opkomst van de mondige klant: de cliënt of mantelzorger die de beste zorg wil ontvangen en de regie in eigen handen neemt. Hoe ga je hier als zorginstelling mee om, als je weet dat de organisatie is ingericht met strakke beheers- en financieringsmodellen? De verwachtingen rondom zelfsturing in de zorg waren hooggespannen, maar deze worden in de praktijk niet geheel waargemaakt. Waar ging het mis? En ten slotte is het interessant om te zien hoe instellingen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt de relatie met medewerkers vormgeven. Hoe ziet het nieuwe boeien en binden eruit? 

Inspirerende initiatieven

Dit zijn exact de vragen die wij hebben voorgelegd aan negen van uw collega’s bij instellingen uit de Ouderenzorg, GGZ, VG of Maatschappelijke Ondersteuning. Aan de orde kwamen hun drive, ervaringen en inzichten. We bespraken hun strategie en executie en vroegen door naar de huidige performance van hun organisatie om te eindigen met hun verwachtingen voor de toekomst. Dit alles mondde uit in een verkenning van inspirerende initiatieven, hoopvolle verandering en fraaie vergezichten. 

Sturing en regie in de zorg

We hebben de verkregen inzichten gecombineerd met onze eigen kennis en ervaring als het gaat om gedragen verandering in de zorg. Het resultaat is het whitepaper ‘Sturing en regie in de zorg’, dat een helder beeld schetst van de ontwikkeling van zorgorganisaties in Nederland. Aan de hand van deze inzichten bent u in staat de weerstand tegen veranderingen weg te nemen en te komen tot meer participatie en een betere performance. 

Weerstand laten verdwijnen

In de bijlage vindt u een beknopte samenvatting van het whitepaper. Wilt u meteen het volledige document downloaden, dan klikt u op onderstaande banner. Vele collega’s gingen u voor en betitelen het whitepaper als ‘de perfecte vertaling van de denkrichting in onze organisatie’.  Laat deze kans niet liggen en download nu deze leidraad voor de zorginstelling van de toekomst of maak direct een afspraak met BrainProfs. Samen laten we weerstand tegen verandering verdwijnen en geven we ruimte aan enthousiasme en energie.


Sturing en regie in de zorg
Teun Putter 21 mei 2021
Deel deze post