Solution Focus motiveert en geeft energie

BrainProfs biedt opleiding voor Solution Focus
17 april 2020 in
Solution Focus motiveert en geeft energie
Teun Putter

BrainProfs combineert methodieken als Lean Six Sigma en Agile werken met Solution Focus. Deze instrumenten noemt BrainProfs Solutions for Change. Hiermee richten we ons op directe verbetering. Dat geeft energie. En dat geeft betrokkenheid. Daarmee komt de verandering in een stroomversnelling en kun je als organisatie heel snel duidelijke stappen vooruit zetten. In deze blog gaan we dieper in op Solution Focus, dat onlangs centraal stond in een webinar met live demo.

Hoewel we de deelnemers natuurlijk graag persoonlijk hadden verwelkomd en ontmoet, was het goed om te zien dat eind maart jl. een zo’n twintig belangstellenden aanhaakten bij de online introductie van Solution Focus. De solution focus methode is de begeleidingsvorm die zich richt op datgene wat je wilt bereiken in plaats van de nadruk te leggen op datgene wat er mis ging of niet goed gaat. Kijk naar de ‘Future Perfect’ en laat je niet afleiden door mislukkingen uit het verleden. Je kunt wel terugkijken in de tijd, maar dat doe je alleen om te benoemen wat wel goed is gegaan. Zo zorg je ervoor dat de mensen in de organisatie sneller in beweging komen, meer energie hebben om mee te gaan in de gewenste verandering.


In de praktijk

Hoe gaat dit dan in de praktijk? Dit kwam uitstekend naar voren in de live demo die BrainProfs tijdens de Zoom meeting had georganiseerd. De sessie werd geleid door BrainProfs experts Rens en Marianne Linders. Zij zijn tevens verbonden aan SolutionFocus.nl. In deze demo werd aan een deelnemer - een agile transformatiecoach - om zijn probleemstelling gevraagd. Hij gaf aan het om uiteenlopende redenen lastig te vinden om de juiste aansluiting te vinden bij een groep medewerkers die hij begeleidt in een verandertraject. Dit, terwijl een ander team binnen hetzelfde bedrijf wel goed gecoacht kan worden. Marianne stelde hem vervolgens enkele problem focused vragen, zoals:

  • Hoe komt het dat het niet lukt?

  • Waarom weten de medewerkers jou niet te vinden?

  • Tot welke problemen leidt dit bij jezelf? 

De betreffende deelnemer gaf aan door deze situatie stress te ervaren. Het lukt hem op deze manier niet goed om zijn werk te doen, waardoor op den duur de continuïteit van zijn praktijk in gevaar kan komen. Door de coronacrisis is er toch al zoveel onzekerheid en dit alles stemt hem somber. Het was duidelijk te merken dat de deelnemer met dit probleem worstelt; zijn lichaamstaal liet zien dat hij erg met deze situatie in zijn maag zit.


Oplossingen

Vervolgens stelde Marianne hem een reeks solution focused vragen. 

  • Wat zou je anders doen, wanneer je wel aansluiting vindt bij de groep die je moet coachen?

  • Hoe komt het dat je wel goed kunt coachen bij een vergelijkbare groep binnen hetzelfde concern?

  • Hoe kun je ervoor zorgen dat je deze best practices breder en dus ook voor de probleemgroep kunt inzetten?

  • Weet je nu wat je moet doen om toch toegevoegde waarde te kunnen leveren?


Opklaren

Gedurende het beantwoorden van deze vragen, zag je dat er een lichtje ging branden bij de deelnemer. Hij kon goed aangeven wat er in een vergelijkbaar traject wel goed ging en wist dit te vertalen naar de probleemsituatie. Door over de oplossingen na te denken en te praten, zag je het gezicht van deze deelnemer opklaren. Hij wist wat hem te doen stond en voelde zich daar overduidelijk erg gelukkig mee. “Stom dat het zo simpel is, hè”, was zijn commentaar. “Ik heb nu voor mezelf in kaart gebracht wat ik wel kan doen, in plaats van dat ik me blijf afvragen waarom het niet lukt.” En daarmee raken we direct de essentie van Solution Focus. Door de juiste, oplossingsgerichte vragen te stellen, breng je iemand of een team in de juiste beweging. Je opent als het ware poortjes in het brein die waren gesloten door het probleemdenken.


Enthousiast

Andere deelnemers, die in de Zoom meeting deze demo hadden gevolgd, reageerden enthousiast. “Door naar het verleden te kijken, benadruk je steeds waarom je niet iets doet terwijl je uiteindelijk moet zoeken naar ieder haakje om naar de toekomst toe te bedenken wat je wel gaat doen.”

Ten slotte gaven de trainers aan dat er talloze solution focus vragen te bedenken zijn, maar dat je ook moet luisteren naar datgene wat de coachee teruggeeft. Daar moet je op inspelen. Solution Focus is niet zo maar even een trukendoos met wat voorbeeldvragen; het vereist meer vaardigheden. 


Lean, agile en solution focus

De introductie in Solution Focus is een eerste stap in de aanloop naar de opleiding die BrainProfs aanbiedt in mei en juni van dit jaar. Een opleiding die resulteert in de Solution Focus certificering. BrainProfs zelf is namelijk op zoek naar uitbreiding met organisatieprofessionals die naast Lean of Agile, ook Solution Focus onder de knie hebben. Dit is namelijk een combinatie van methoden die aanslaat bij de klanten van BrainProfs.

Meer weten over de Solution Focus opleiding, kijk dan hier. Of kijk de bewerkte demo nog eens terug.

 
 


Solution Focus motiveert en geeft energie
Teun Putter 17 april 2020
Deel deze post