Diversiteit en inclusiviteit essentieel voor strategie in pensioensector

Pensioensector staat voor grote uitdagingen en veranderingen
28 november 2023 in
Diversiteit en inclusiviteit essentieel voor strategie in pensioensector
BrainProfs

Diversiteit en inclusiviteit staan steeds nadrukkelijker op de agenda van 'corporate' Nederland. Bedrijven en organisaties worden vaker aangespoord om hun beleid op dit vlak aan te scherpen. Niet alleen gedwongen door sentimenten in de samenleving, maar ook door wet- en regelgeving. De Telegraaf meldde onlangs (22 november) dat de pensioensector in dit kader 'dringend op de schop moet'. "Er moeten meer vrouwen en jongeren in het bestuur komen."

Geen jongeren in bestuur pensioenfonds

Er wordt nu een speciale taskforce opgericht, die moet helpen om besturen van pensioenfondsen diverser te maken. Het blijkt namelijk dat veel jonge kandidaten worden afgewezen. De sector werkt met de Code Pensioenfondsen, die voorschrijft dat fondsen minimaal één persoon van jonger dan veertig in het bestuur moet hebben. Tevens worden zij geacht 'diversiteit in geslacht of genderidentiteit' na te streven. Het dagblad constateert dat eind 2021 36% van de pensioenfondsen een bestuurder van jonger dan veertig in dienst had. Bij ruim 90% van de fondsen waren er minimaal twee vrouwelijke bestuurders. Daar komt bij dat de code niet verplicht is. Je kunt er met bepaalde redenen onder uit.

Duurzame verandering

De taskforce is dus hard nodig. En misschien is een andere mindset geen overbodige luxe. "Diversiteit en inclusiviteit moet je niet zien als noodzakelijk kwaad", vertelt Ton Nijenhuis, Associate Finance bij BrainProfs. "Diversiteit in het bestuur van een pensioenfonds is van essentieel belang voor de strategie. Zo hebben jongeren een ander pensioenperspectief dan ouderen. De tijdshorizon van beide groepen is immers totaal verschillend. Het verschil in perspectief geldt ook voor andere diversiteitscriteria zoals geslacht, etniciteit en geloof. In de strategie dienen alle belangen te worden behartigd. Tezamen met alle wijzigingen die aanstaande zijn in de pensioensector, zoals de Pensioenwet, staat de sector voor grote uitdagingen als het gaat om verandermanagement. Deze processen moeten echt goed begeleid worden om een duurzame verandering te realiseren."


Diversiteit en inclusiviteit essentieel voor strategie in pensioensector
BrainProfs 28 november 2023
Deel deze post