Business Fit Quickscan maakt veranderen eenvoudiger

MKB en afzonderlijke afdelingen profiteren van lagere drempel voor het verbeteren van het verandervermogen
8 december 2020 in
Business Fit Quickscan maakt veranderen eenvoudiger
Teun Putter
8 december 2020 - Vandaag is de Business Fit Quickscan gelanceerd. Dit is een eenvoudige methode om objectief te bepalen hoe een organisatie de weerstand bij veranderingen kan verlagen en dus de slagingskans vergroten. De Business Fit Quickscan is speciaal ontwikkeld voor het MKB, afdelingen en business units en voor afzonderlijke projecten. Hiermee komt Business Fitscan tegemoet aan de behoefte van kleinere organisaties, afdelingsmanagers en projectmanagers om op basis van objectieve inzichten het verandervermogen te versterken en zo succesvol te zijn met kleinschaligere verandertrajecten.

Om je te kunnen aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden moet je wendbaar zijn en het vermogen hebben om als organisatie te veranderen. De praktijk leert echter dat veruit de meeste veranderingen niet succesvol verlopen. Onderzoek wijst uit dat dit met name veroorzaakt wordt door een laag verandervermogen. Met de Business Fitscan kunnen grote organisaties al hun verandervermogen in kaart brengen en versterken. Zo verlagen ze de weerstand bij veranderingen en vergroten ze het draagvlak bij alle stakeholders en daarmee dus de kans op succes. Met de vereenvoudigde uitvoering van de Business Fitscan kunnen nu ook kleinere organisaties en afdelingen profiteren van de inzichten en zo effectiever veranderingen realiseren.

Investeren in verandervermogen

Business Fitscan heeft samen met haar partners de Business Fit Quickscan ontwikkeld. Deze is geschikt voor minder complexe situaties en meer compacte projecten. Daardoor is de doorlooptijd korter en kun je als organisatie sneller aan de slag met het feitelijke veranderproces. Daarnaast is de investering in de Business Fit Quickscan aanzienlijk lager. Door de lage drempel van de Business Fit Quickscan, die tevens kan worden geleverd met een praktijkgerichte workshop, kunnen organisaties heel eenvoudig kennismaken met en investeren in hun eigen verandervermogen.

Veranderpad effenen

“Het verbeteren van het verandervermogen is nu voor iedere organisatie, of onderdeel daarvan, binnen handbereik”, zegt Business Fitscan directeur Tom Koppelman. “De Quickscan is een snelle en goedkope manier om inzicht te krijgen in de risico’s en valkuilen rondom een specifiek veranderproces. Met deze informatie en de daaropvolgende diagnose kun je tijdig maatregelen nemen, het veranderpad effenen en zo de kans van slagen sterk verhogen. Zo kun je als organisatie inderdaad uitgroeien tot die wendbare onderneming die kan inspelen op een dynamische markt  in een onzekere economische tijd.”

BrainProfs is business partner van Business Fitscan en heeft de Quickscan in zijn portfolio opgenomen. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem dan hier contact op.

 
 


Business Fit Quickscan maakt veranderen eenvoudiger
Teun Putter 8 december 2020
Deel deze post