84% van de werknemers in Nederland gelooft niet in het verandervermogen van hun organisatie

Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022
1 juni 2022 in
84% van de werknemers in Nederland gelooft niet in het verandervermogen van hun organisatie
BrainProfs

Uit het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 blijkt dat slechts 16% van de Nederlandse werknemers ervan overtuigd is, dat hun organisatie effectief kan omgaan met verandering. Het is verontrustend om te zien hoe organisaties hiermee worstelen. 

Uit het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 blijkt dat medewerkers (N=1900) weinig tot geen vertrouwen hebben in het feit dat hun organisatie in staat is noodzakelijke veranderingen succesvol door te voeren. Het gemeten verandervermogen, uitgedrukt in de Net Change Factor©, komt sectorbreed uit op +4 op een schaal van -100 tot +100. Dit is een zorgwekkende constatering, juist in een tijd waarin de dynamiek in de samenleving groot is en veranderingen noodzakelijk zijn om als organisatie relevant te blijven. Het Nationaal Onderzoek Verandervermogen is uitgevoerd in opdracht van Business Fitscan, dat zich heeft toegelegd op het meten en adviseren over het verandervermogen van organisaties. Business Fitscan is een partner van BrainProfs.

Geen noodzaak om te veranderen

Hoewel het gemeten verandervermogen in 2022 (+4) een vooruitgang betekent ten opzichte van de score in 2016 (-7), moeten we vaststellen dat het risico dat veranderingen niet effectief worden doorgevoerd groot blijft. Wanneer we dieper inzoomen op de achterliggende redenen dan valt vooral op dat voor veel werknemers niet duidelijk is welke koers de organisatie heeft uitgezet en daarom voelt men weinig urgentie om te veranderen. Verder zien we dat slechts een vijfde de absolute noodzaak ziet om te veranderen. En bijna de helft (45%) ervaart geen of weinig veranderruimte. Dit houdt onder andere in dat leidinggevenden verandering verder kunnen stimuleren en dat de organisatie meer open moet staan voor veranderinitiatieven. Ten slotte geeft 55 procent aan belemmeringen tegen te komen die effectief veranderen in de weg staan.

Substantiële verschillen tussen sectoren

Binnen het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 is er onderscheid gemaakt tussen sectoren. Dan zien we substantiële verschillen tussen bijvoorbeeld de Bouw (+21) en de Overheid (-18). De bouwsector lijkt veranderingen als verdergaande digitalisering en nieuwe productieprocessen makkelijker te kunnen omarmen. Dat terwijl de overheid worstelt met grote veranderingen als het gaat om energietransitie, gezondheidszorg en het onderwijs. In deze sector valt op dat bijna drie kwart van de respondenten belemmeringen ervaart bij het doorvoeren van veranderingen.

Matig verandervermogen is groot risico

Tom Koppelman, directeur bij Business Fitscan, erkent dat het verandervermogen van Nederlandse organisaties matig is ontwikkeld. “Dit is een groot risico, zeker nu we geconfronteerd worden met een onzekere geopolitieke situatie, de opkomst van nieuwe technologieën, stijgende grondstofprijzen en een duurzaamheidsagenda. Door meer aandacht te geven aan de koers, meer ruimte te geven aan de medewerkers en de noodzaak op een goede manier te benadrukken, groeit het verandervermogen en de kans op succesvolle verandering. Zo blijf je relevant in je vakgebied en ben je als organisatie aantrekkelijk voor potentiële medewerkers. Ik hoop dan ook dat de uitkomsten van het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 bijdragen een de bewustwording rond dit onderwerp en aanleiding zijn om verder te investeren in de fitheid en wendbaarheid.”

Het rapport is gratis te downloaden. Meer informatie? Neem contact op met Rob Kooyman, 0643596700.

84% van de werknemers in Nederland gelooft niet in het verandervermogen van hun organisatie
BrainProfs 1 juni 2022
Deel deze post