Gebruik het veranderverlangen

Veranderen met vermogen

Het verandervermogen in de Nederlandse zorg is onder de maat. Daarbij is de kloof tussen veranderwens en verandervermogen groter dan in andere sectoren. Dit komt naar voren uit het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022. Tijd om de bakens te verzetten en zet verandermoeheid om in veranderenergie. 

Dat kan met BrainProfs. Download gratis de zorgeditie van het Nationaal Onderzoek Verandervermogen en vindt een antwoord op uitdagingen zoals de krappe arbeidsmarkt, de betaalbaarheid van de zorg en de veranderende zorgvraag.

Download hier het GRATIS onderzoeksrapport

19%
Van de zorgprofessionals ervaart de noodzaak om te veranderen. Hier ligt een groot verbeterpotentieel.
30%
Van de medewerkers in de ouderen of gehandicaptenzorg heeft geen vertrouwen in het verandervermogen. 
54%
Van de zorgprofessionals vindt de koers van hun organisatie sterk.
67%
Van de zorgprofessionals voelt zich betrokken bij de organisatie. Dit potentieel moet worden benut.

Why

Wij geloven dat de zorg beter kan. We helpen als trusted partner bij het ontwikkelen van vitale en veerkrachtige zorgorganisaties.​
Dat is waar BrainProfs voor staat!

How

Verandervermogen is de bepalende organisatie-competentie om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. BrainProfs helpt het verandervermogen naar een hoger niveau te tillen. Verandermoeheid maakt plaats voor veranderverlangen.

What

BrainProfs werkt vanuit een positieve mindset met erkende methodieken vanuit wetenschap en praktijk. Oplossingsgericht veranderen is uitdagend en inspirerend tegelijk, met focus op de onderstroom. Iedereen doet mee.  Medewerkers zijn immers de sleutel voor succesvol en duurzaam veranderen.​

Dit is het team veranderexperts van BrainProfs gericht op het verbeteren van het verandervermogen in de zorg:

Rob Kooyman

Managing Partner

Meer informatie

Sieds Rienks

Lead Consultant

Meer informatie

Paul Koopman

Associate Zorg

Meer informatie

Roland Hanegraaf

Associate Zorg

Meer informatie

Erik Möller

Associate Zorg

Meer informatie

Tom Spierings

Associate Zorg

Meer informatie

Paut Struik

Associate Zorg

Meer informatie

Verbeter nu het verandervermogen van zorginstellingen

Zet het verandervermogen op de agenda, breng de verander drivers in kaart, stel vast waar je grootste veranderpotentieel ligt en ga met je medewerkers aan de slag. Neem vrijblijvend contact op met BrainProfs om:

  • Belemmeringen voor verandering weg te nemen
  • Medewerkers de noodzaak voor veranderen te laten ervaren
  • De mate waarin medewerkers de koers van de organisatie kennen en ondersteunen te vergroten
  • De betrokkenheid bij de koers te versterken
  • De veranderruimte te vergroten