Business Fitscan

​Verbeter het verandervermogen van je organisatie

Verbeter je verandervermogen

BrainProfs zet de Business Fitscan in om de voorzienbare risico’s en valkuilen bij veranderingsprocessen onafhankelijk en objectief in kaart te brengen. Met behulp van de methodiek van onze partner Business Fitscan meten we het verandervermogen op objectieve wijze. BrainProfs analyseert de meetwaarden en vertaalt de resultaten in een verbetertraject. Zo kun je als organisatie gerichte stappen zetten om het verandervermogen te versterken en het draagvlak voor veranderen bij alle stakeholders te vergroten. De kans op een succesvol verandertraject neemt substantieel toe. En voor het MKB is er specifiek een Business Fit Quickscan ontwikkeld.

Verandervermogen aantoonbaar beter

De grondige analyses van de Business Fitscan worden uitgevoerd door één - of een team - van onze gecertificeerde business professionals. Zo krijg je direct overzicht van de mogelijke en de noodzakelijke veranderprocessen binnen je bedrijf. Oorzaken, risico’s en valkuilen in relatie tot verandering worden vakkundig en snel in kaart gebracht. Vervolgens stelt BrainProfs een diagnose en ontwikkelen we verbeterplannen. Het resultaat is dat het verandervermogen aantoonbaar beter wordt, zodat je als organisatie fit en in goede conditie aan een business transitie kunt beginnen, samen met BrainProfs.

Business Fitscan

Verandervermogen wordt inzichtelijk door analyses uit te voeren op organisatie onderdelen: de koers, noodzaak om te veranderen, betrokkenheid van medewerkers, gewenste oplossingen en veranderruimte.

Diagnose

De BrainProfs business professionals vragen door, en halen inzichten op bij medewerkers en management. BrainProfs doet concrete voorstellen om het verandervermogen te verbeteren zodat je vol vertrouwen het verandertraject in kunt.

Succes

Alle seinen staan op groen. BrainProfs helpt organisaties duurzaam te veranderen en veranderprocessen te optimaliseren, waarbij de kracht en de kennis van medewerkers worden benut. We gaan voor gedragen oplossingen en duurzame veranderingen.