Verandering begint in het klein

Help mensen inzicht krijgen in de impact
May 19, 2020 by
Verandering begint in het klein
Teun Putter

Van verschillende kanten horen we dat na de coronacrisis ‘niets meer hetzelfde zal zijn’. Harry Garretsen en Janka Stoker, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, betogen in het FD van 11 mei jl. echter dat de impact van deze zogenaamde systeemveranderingen overschat worden. De veranderingen in de persoonlijke levenssfeer worden daarentegen onderschat. Als persoon denken we vaak dat onze belangrijkste veranderingen achter ons liggen. Dat terwijl een groot aantal mensen best essentiële vragen op zich af zien komen. Beleidsmakers doen er dan ook goed aan mensen weerbaar te maken tegen ingrijpende veranderingen in hun eigen bestaan. Dit doe je voordat je kan beginnen met nadenken over grote systeemveranderingen zoals een verduurzaamde economie, met digitaal werken en nieuwe vormen van leiderschap.

 

Grote impact

Hou dit ook voor ogen als je je medewerkers mee wil nemen in grote veranderingen die je als organisatie, gedwongen of niet, doorvoert. Zorg voor goede begeleiding van de mensen voor wie verandering grote impact gaat hebben, maar die dat nu nog niet beseffen. Zorg dus eerst voor het managen van verandering op kleine schaal, bij je medewerkers. Dit is een belangrijk element in het succes van verandering van jou als organisatie.

BrainProfs stelt juist het menselijke aspect centraal in zijn aanpak om organisaties te helpen veranderen. Wij kijken vooruit, naar oplossingen in plaats van de focus op problemen te leggen. Dit geeft energie en dit maakt veranderen weer gemakkelijk. Meer weten? Neem contact met ons op en lees verder.

Verandering begint in het klein
Teun Putter May 19, 2020
Share this post