Transformatie in pensioensector vereist gedegen change management

Maak niet de fout om transformatie van bovenaf op te leggen
January 8, 2021 by
Transformatie in pensioensector vereist gedegen change management
Teun Putter

Verschillende media hebben eind vorig jaar gewezen op de forse uitdaging die boven het in 2020 gesloten pensioenakkoord hangt. De huidige, verouderde IT-systemen kunnen het stelsel dat fors wordt gereorganiseerd niet ondersteunen, zo is de overtuiging bij experts. Zo dreigt de opluchting die er was na het moeizaam tot stand gekomen akkoord om te slaan in onzekerheid. Gaan de fondsen en uitvoerders de beoogde datum van 2026 wel halen? Eric van Iperenburg legt namens BrainProfs uit waar de schoen wringt en dringt aan op actie.

Door Eric van Iperenburg

Het pensioenakkoord dat in 2020 door kabinet en sociale partners werd gesloten, zal dit jaar in het parlement behandeld worden. Dit moet tot een nieuwe pensioenwet leiden. Deze wet zal uiteindelijk moeten worden uitgevoerd, ondersteund door een flexibele en robuuste ICT-oplossingen. Van verschillende kanten wordt de Tweede Kamer gemaand om het stelsel niet nog ingewikkelder te maken dan deze al is. Dit leidt onherroepelijk tot grotere uitdagingen als het gaat om de doorvertaling in IT-systemen en uiteindelijk de uitvoering. We zien dat bijvoorbeeld UWV en Belastingdienst grote moeite hebben om complexe regelingen uit te voeren. Tegelijkertijd worden tot het nieuwe stelsel in werking treedt ook nog aanpassingen voor het huidige verwacht. Denk aan nieuwe regels aangaande het nabestaandenpensioen.

Afscheid van legacy

De huidige IT-systemen bij pensioenverzekeraars worden gekenmerkt door veel legacy systemen en een wirwar aan maatwerkoplossingen die nu al moeilijk te onderhouden zijn. Daar komt bij dat veel pensioenproducten een lange looptijd hebben, waardoor er nog altijd data bewaard moet worden die stamt uit het analoge tijdperk. Deze systemen kunnen het nieuwe stelsel niet ondersteunen. Het stelsel gaat namelijk rigoureus op de schop. Pensioendeelnemers krijgen bijvoorbeeld allen een eigen pensioenpot; we nemen afscheid van uitkeringen uit een collectieve pot. Deelnemers dienen meer inzicht te krijgen in hun inleg, opbouw en uitkering. 

IT-transformatie

Pensioenverzekeraars en uitvoerders staan dan ook voor de opgave hun IT-infrastructuur nu al voor te bereiden op de inwerkingtreding in 2026. De transitie naar een nieuwe IT-omgeving alleen is al lastig genoeg. Maar wanneer al je mensen volledig worden opgeslokt door het in de lucht houden van bestaande IT, dan kom je niet eens toe aan verandering en innovatie. Iedere pensioenuitvoerder zit in hetzelfde schuitje, dus komt er druk op de capaciteit te staan. Het is dan ook raadzaam niet op de definitieve wetteksten te wachten, maar nu de contouren te gaan schetsen van de IT-infrastructuur die het nieuwe stelsel uitvoerbaar moet maken. 

Begin bij de mensen

Begin daar nu mee. Ga in de organisatie bij de mensen te rade en breng in kaart waar de toekomstige IT-infrastructuur aan moet voldoen. Maak gebruik van de kennis die je al in huis hebt en beperk dit niet tot de IT-laag alleen. IT ontwikkelt en onderhoudt de systemen, maar de business moet ermee werken. Maak niet de fout door deze omvangrijke transformatie van bovenaf uit te tekenen en op te leggen. Denk hierbij in oplossingen, niet in problemen. Bepaal wat je wel kan, in plaats van wat je niet kan. 

Enthousiasme voor verandering

Het is echt noodzakelijk voor pensioenuitvoerders om nu te beginnen met de transformatie van de IT-omgeving. Haal een kwartiermaker in huis die het fundament voor een soepele transformatie legt. BrainProfs heeft ervaring met het ophalen en borgen van kennis vanaf de werkvloer en is met zijn Solution Focus in staat enthousiasme voor verandering te wekken. Ja, er zijn risico’s. Ja, er zijn hoge kosten aan verbonden. En ja, het is complexe materie en toch moet je als pensioenorganisatie aan de slag. BrainProfs verkent graag met jou de mogelijkheden om een vliegende start te maken. 

Change management

De veranderingen in de pensioenwetgeving leiden niet alleen op IT-gebied tot ingrijpende veranderingen; het raakt alle niveaus binnen de pensioenwereld. Organisaties moeten hun strategie onder de loep nemen, de verantwoordelijkheden verschuiven meer naar de pensioengerechtigde en het pensioenfonds moet steeds meer een dienstverlener worden die moet leren omgaan met klantdenken. De werkprocessen gaan veranderen en er zal ook veel afstemming komen tussen de pensioenfondsen. Dit brengt een compleet nieuwe dynamiek met zich mee. 

BrainProfs heeft professionele change managers en is gewend de regie te voeren bij dit soort complexe veranderingen. Hoe we dit aanpakken, bespreken wij in een volgende blog.   

Transformatie in pensioensector vereist gedegen change management
Teun Putter January 8, 2021
Share this post