Haal waarde uit ideeën met Solutions for Change

Succesvolle workshop in AFAS auditorium
December 18, 2019 by
Haal waarde uit ideeën met Solutions for Change
Teun Putter

Op woensdag 11 december jl. organiseerde BrainProfs een workshop waarin Solutions for Change centraal stond. In een praktijkgericht programma toonde BrainProfs de vele voordelen van Solutions for Change, dé methode om de strategie van organisaties succesvol uit te voeren door continu verbeteren in het DNA van organisaties te borgen. Dit gebeurde aan de hand van bijdragen van partners en BrainProfs experts. Centraal thema: de mensen en medewerkers centraal stellen om strategieën uit te voeren en verandering en innovatie gestalte te geven.

Ruim 30 belangstellenden werden door Rob Kooyman van BrainProfs welkom geheten in het statige auditorium van gastheer AFAS. Onder hen een aantal organisatie- en strategie-experts die al de nodige ervaring hebben met Solutions for Change en de onderliggende methodieken. Maar we ontmoetten tevens een flink aantal mensen uit de praktijk, van zorg tot finance en ICT, die een uitdaging in de organisatie hebben en de oplossing zien in Solutions for Change en BrainProfs. De opstelling in het auditorium nodigde alle deelnemers uit tot interactie, wat leidde tot een levendige middag, waarin ervaringen werden gedeeld.


Onderstroom en bovenstroom

De inleiding werd verzorgd door BrainProfs expert Jos Claessens die eerder in 2019 'Dagboek van bewust leiderschap' publiceerde. Dit boek neemt je mee op ontdekkingsreis naar succesvol veranderen voor organisaties, maar ook naar persoonlijke inzichten en overwinningen. De managementkaarten 'van inspiratie naar verantwoordelijkheid' zijn de samenvatting in woord en beeld van deze business- en ontwikkelingsroman. Jos zette de toon voor het vervolg van de workshop: wie zich committeert aan bewust leiderschap verbindt de onderstroom met de bovenstroom en heeft vertrouwen in de organisatie. De onderstroom, zo betoogde Jos, blijft vaak onderbelicht, terwijl je juist daar veel waarde aan kunt ontlenen. 


Oplossingsgericht werken 

Deze benadering past uitstekend bij BrainProfs met Solutions for Change, dat leunt op een aantal bekende en bewezen methodieken zoals LEAN, 6 Sigma en Agile. BrainProfs voegt daar elementen van Solution Focus aan toe en heeft zo zijn eigen Solutions for Change methodiek ontwikkeld. Een verbetertraject met BrainProfs begint met een analyse, een scan van de bestaande situatie. Verder kijken we in de scan naar wat nodig is om de strategie succesvol uit te voeren. Medewerkers en hun ideeën zijn daar cruciaal in, maar BrainProfs kijkt ook naar de effectiviteit en efficiency van het procesmodel, de ICT-ondersteuning, kostenbesparingen, governance, samenwerking, training en inbreng van klanten. Vervolgens wordt vastgesteld welk organisatie instrumentarium benodigd is. De ene keer zal dat meer neigen naar Solution Focus, waarin elementen als oplossingsgericht werken en positieve psychologie belangrijk zijn. De andere keer zal de nadruk liggen op het beter benutten van de aanwezige expertise bij medewerkers. Of we stellen een mix van methoden voor, zo legt Rob Kooyman uit. “Hoe dan ook, er komt een verbeter- of innovatietraject op maat en dus werken we nauw samen met partners die we bij onze projecten betrekken.” Kooyman was dan ook verheugd dat verschillende partners zichzelf kort introduceerden. 


Medewerkers zijn de beste adviseurs

Dat was bijvoorbeeld ArenaCompany dat als stelling heeft: medewerkers en klanten zijn de beste adviseurs, ze leveren je gratis advies. Zorg dat je dat benut. Zij pakken dit aan in vier fasen: verbinden, verbeteren, vernieuwen en verankeren. Met deze aanpak maak je als organisatie tientallen verbeterpunten inzichtelijk en tastbaar, iets wat uitstekend past bij Solution for Change. 


Dankzij verschillen

Ewald Theunisse en Mayleen de Hoog betoogden namens de Begripsacademie dat “onbegrip ziekteverwekker nummer 1 is”. Het bevorderen van onderling begrip in de organisatie is een belangrijke stap naar een succesvolle organisatie. Deze situatie bereik je door vierstemmig te communiceren langs de assen resultaat, ruimte, relaties en regels. “We helpen onderling vertrouwen vergroten. Verbondenheid versterken. Mogelijkheden verruimen. En resultaten verbeteren. Niet ondanks, maar dankzij verschillen”, betoogt Theunisse. En ook hier ligt er een nauwe band met Solutions for Change. 


Met elkaar in beweging

Michiel Dietvorst van Pridea sprak over ‘intrapreneurship’: activeer denkkracht en daadkracht van alle medewerkers. Want niet alleen weten zij als geen ander wat er goed gaat of beter kan, ze kunnen ook als geen ander bijdragen om initiatieven in praktijk te brengen. Zorg dat je vooral met ideeën aan de slag bent, want dat is de enige manier om echt te veranderen. Uitspraken van medewerkers als: we snappen niet waar we mee bezig zijn, die zijn funest voor de vooruitgang van je onderneming. Dat wil je voorkomen en dus ga je aan de slag met ideeën: verzamelen, selecteren, realiseren en rapporteren. Zo kom je met elkaar in beweging, weet Dietvorst, en ontstaat er dynamiek. Pridea heeft hiertoe een digitaal platform ontwikkeld dat het mogelijk maakt ideeëncreatie vorm en inhoud te geven.


Geen diplomatenkoffertjes

Vervolgens was het aan Sieds Rienks en Rens Linders om de waarde van Solution Focus nader te duiden. Solution Focus gaat in de kern over het zoeken naar verbinding met de gewenste uitkomst. Voortgekomen uit de psychologie en vertaald naar de zakelijke omgeving, ga je met Solution Focus op zoek naar oplossingen die in het verleden goed hebben gewerkt. Dit combineer je met een discussie over de gewenste toekomst; dat creëert energie. “Je wakkert de kracht aan die al in de organisatie aanwezig is; je moet de mensen er alleen op wijzen. Wat je ziet is dat mensen veranderen zonder weerstand en met meer veerkracht”, weet Sieds Rienks. “Dan heb je ook helemaal geen ‘diplomatenkoffertjes’ nodig; zoek de vooruitgang bij je mensen zelf.”


Digitale transformatie

Zo kwamen voor de koffie een reeks aan Solutions for Change partners voorbij, die allemaal hun eigen waarde leveren en zo een bijdrage leveren aan het streven naar continu verbeteren, veranderen en innoveren waarbij de medewerker centraal staat. De medewerker die nogal eens vergeten wordt in de hectiek van de digitale transformatie waarin vele organisaties zich bevinden. De opkomst van nieuwe technologieën en het kunnen analyseren van grote volumen data levert vaak mooie vergezichten op met nieuwe business modellen. Wat organisaties hierbij over het hoofd zien, is de medewerker mee te krijgen. “De gewenste organisatieverandering komt zo niet van de grond en het benutten van data heeft niet het gewenste effect. Dit willen en kunnen we met Solutions for Change rechtzetten of voorkomen”, aldus Anton de Nijs van BrainProfs.


Topsport en leiderschap

Dick van der Velde, regisseur van verandering in organisaties, zoekt dagelijks naar mogelijkheden om meer waarde uit de ideeën van medewerkers te halen. In zijn aanpak spelen leiderschap, topsport, teamgedrag en human touch een grote rol. Hij werd op het podium geïnterviewd en uitgedaagd om zijn succesvolle benadering toe te lichten in het kader van Solutions for Change. Van der Velde, zelf oud topsporter, benadrukte dat vertrouwen een groot goed is. “Zorg dat je er voor hen bent”, zo houdt hij zijn toehoorders voor. “Ik hoor vandaag heel veel over verbinding”, aldus Van der Velde. “Ik zou dat ook graag vertalen naar mandaat. Medewerkers en het leiderschap geven elkaar het mandaat om er samen uit te komen. Om samen te winnen, om in sporttermen te blijven.” 

Expert op de vloer

Zo werden de deelnemers aan de Solutions for Change workshop langs alle aspecten van Solutions for Change geloodst. De conclusie is dat het management de expert is van de grote bewegingen en strategie. De medewerker is de expert op de vloer. En samenwerken levert de beste ideeën op. Met BrainProfs | Solutions for Change borg je dit succes. Op naar het volgende Solutions for Change evenement, op 11 maart 2020 in het AFAS Theater, ook in Leusden.

Haal waarde uit ideeën met Solutions for Change
Teun Putter December 18, 2019
Share this post