Geef meer ruimte aan intuïtie, bezieling en creativiteit

Vakkennis alleen is niet meer voldoende
August 30, 2019 by
Geef meer ruimte aan intuïtie, bezieling en creativiteit
Teun Putter

'Vakkennis alléén is niet meer voldoende', kopte NRC op 12 augustus jl. Om goed met de complexe samenleving van vandaag om te kunnen gaan, moet de werkvloer menselijker worden ingericht. Het dagblad voert twee organisatie-experts op die ervoor pleiten om meer ruimte geven aan intuïtie, creativiteit, sensitiviteit en bezieling - naast de ratio. Zo komt er veel meer talent naar boven.

Deze gedachtegang is geheel in lijn met de visie van BrainProfs. BrainProfs baseert zijn aanpak om tot duurzame veranderingen te komen op het verschijnsel dat veel organisaties zich laten leiden door de bovenstroom: doelstellingen en KPI’s, processen en systemen. Zij gaan voorbij aan het belang van de onderstroom: identiteit, bedrijfscultuur, machtsverhoudingen en groepsdynamiek. Het zijn juist deze factoren die het succes van de beoogde verandering bepalen.

En juist dat is waar BrainProfs de nadruk op legt met de Solutions for Change methodiek, die Solution Focus elementen toevoegt aan bewezen methodieken van LEAN, 6Sigma en Agile.

Meer weten, neem contact met ons op.

Geef meer ruimte aan intuïtie, bezieling en creativiteit
Teun Putter August 30, 2019
Share this post