Beperk de bureacratie in de zorg

BrainProfs helpt vaste patronen te doorbreken
June 18, 2020 by
Beperk de bureacratie in de zorg
Teun Putter

Het NRC publiceerde eerder deze maand een artikel, 10 juni jl., waarin een manifest wordt besproken van ruim 1000 artsen die dagelijks met de zorg van patiënten te maken hebben. Zij roepen in dat manifest op de coronacrisis aan te grijpen om snel een grondige hervorming van het zorgstelsel door te voeren. Een van de pijlers onder dit manifest - Het roer moet nu om in de hele zorg - is het terugdringen van de bureaucratie in de zorgsector. Het NRC constateert dat zorgverleners voor de coronacrisis tot wel 40% van hun tijd besteedden aan administratie. De artsen pleiten in het manifest nu voor het vaststellen van een wettelijke norm van 20%. 


Luisteren naar medewerkers

Tijdens de coronacrisis was er gewoonweg geen tijd om alle formulieren in te vullen en bij te houden en toch liep er niets in het honderd. Dit geeft al aan dat de regeldruk best omlaag kan. Maar vaak hebben medewerkers een steuntje in de rug nodig. Zij zijn gewend om via vaste protocollen te werken, processen zijn vast verankerd en vereisen dat gegevens worden vastgelegd. Deze vaste patronen moeten doorbroken worden. BrainProfs begeleidt zorgorganisaties daarin. Door te luisteren naar de medewerkers en hen te wijzen op succesvolle alternatieven brengen wij hen zelf tot oplossingen. 


Breken met vaste patronen

Daarbij gebruiken wij onze Solutions for Change, een methode die is gebaseerd op een mix van instrumenten zoals Solution Focus, Lean en Six Sigma. Zo helpen we teams met hun eigen slimme ideeën, verzamelen we mogelijkheden, bereiken we stevige ingrepen in onlogische formulieren of gebruiken betere software. De aanpak van BrainProfs heeft zo al geleid tot wachtlijstreductie bij een aantal instellingen. Ook op zoek naar oplossingen en wil je ook breken met vaste patronen? Kom in beweging.

Beperk de bureacratie in de zorg
Teun Putter June 18, 2020
Share this post